Telefonisch kennismakingsgesprek

gratis, duur ca. 30 minuten

Intakegesprek

€ 75,- duur 60 minuten
Het intakegesprek kan met of zonder kind plaatsvinden. Als jullie kind meekomt, vullen we samen een kennismakingsformulier in en gaan we vaak al aan de slag met een kleine creatieve opdracht.

Persoonlijke coaching sessie

€ 75,- duur 60 minuten
In dit tarief zijn ook de kosten voor voorbereiding, uitwerking en het gebruik van materialen verwerkt. 

Oudergesprek

€ 75,- duur 60 minuten
In dit tarief zijn ook de kosten voor voorbereiding verwerkt.

EFT sessie

€ 75,- duur 60 minuten
€ 90,- duur 90 minuten

Relax Ochtenden

€ 60,- als je reserveert voor 2 ochtenden 
€ 35,- voor 1 ochtend

Houdt mijn social media kanalen in de gaten voor de actuele data of neem ik even contact met me op via 06-52321210 of [email protected]

Cursus Boost je Zelfvertrouwen

Losse middag: € 15,- per keer (inclusief drinken, lekkers en materialen)

Strippenkaart van 6 middagen: € 75,-
Maximaal aantal kinderen per middag: 6

Je kunt vooruit plannen of per maand opgeven. Indien je vooruit boekt is er natuurlijk altijd een plekje beschikbaar. Anders geldt vol = vol

Betaling

De eerste factuur wordt via mail verzonden na het intake gesprek. Op deze factuur staan de kosten van het intakegesprek + 3 sessies. Indien blijkt dat er meer sessies wenselijk zijn dan ontvang je na iedere volgende sessie een nieuwe factuur. Indien er minder sessies nodig zijn, dan wordt dit uiteraard verrekend.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer:
NL93RABO0189479248 t.n.v. Natuurlijk Kindgeluk o.v.v. factuurnummer
 

  • Kosten voor kindercoaching worden door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed. Toch adviseer ik om altijd contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te informeren naar de mogelijkheden voor vergoeding.


  • Kosten voor kindercoaching kunnen onder de noemer psychosociale hulpverlening of begeleiding worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting 

 

Annulering / afzegging

Bij afzegging van een afspraak wordt samen naar een nieuw tijdstip gezocht. Afzegging graag minimaal 24 uur voor de afspraak.